Gemeente Steenokkerzeel

Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven in België (op afspraak)

Afspraak maken

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren.

Nadien kan een Belg vragen de buitenlandse huwelijksakte in te schrijven in de nationale databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS). Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte in de gemeente.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België in te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Voor wie

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

 • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen. 
 • het huwelijk is voltrokken volgens de normen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Na erkenning van de buitenlandse huwelijksakte kan een Belg verzoeken deze akte te laten inschrijven in de nationale databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS).

Procedure

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • gelegaliseerd zijn.
 • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands.  De handtekening van de beëdigd vertaler moet ook gelegaliseerd zijn.

Een beëdigde vertaler kan je terugvinden via de volgende websites:

Na erkenning kan je als Belg de buitenlandse huwelijksakte in België laten inschrijven bij de burgerlijke stand van

 • de plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Kostprijs

De inschrijving is gratis.

Wat meebrengen

Je dient op voorhand een afspraak te maken.

Voor een niet-Belg of voor een Belg wanneer je een melding in het bevolkingsregister voldoende vindt:

 • een uittreksel van de huwelijksakte, voorzien van de nodige legalisatie en een beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands

Voor een Belg wanneer je de akte wil laten inschrijven in de nationale databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS):

 • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse huwelijksakte voorzien van de nodige legalisatie en een beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands

in beide gevallen:

 • de identiteitskaart of verblijfskaart
 • eventueel het Belgisch paspoort