Gemeente Steenokkerzeel

Afschrift van de geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Procedure

Je kan een afschrift van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Je kan een afschrift van de geboorteakte aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken in de gemeente waar de geboorte was. Als dat in Steenokkerzeel was, kan je het ook vragen via ons digitaal loket.
Na 2 werkdagen mag je dit afschrift op de dienst Burgerzaken afhalen. Je kan het ook laten afhalen door iemand anders; die moet dan wel een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Kostprijs

Een afschrift van de geboorteakte is gratis.