Gemeente Steenokkerzeel

Afschrift van de echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank. 

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. Een afschrift moet je dus aanvragen in de gemeente waar je getrouwd bent, niet in de gemeente waar je woont.

Procedure

Je kan een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken. Je kan het ook vragen via ons digitaal loket.
Je zal verwittigd worden van zodra de akte kan afgehaald worden aan het onthaal. Dit kan persoonlijk of door iemand anders; die moet dan wel een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Kostprijs

Het afschrift van de echtscheidingsakte is gratis.