Gemeente Steenokkerzeel

Naams- en voornaamsverandering

 

Familienamen en voornamen kan je enkel veranderen als je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent en als er grondige redenen voor bestaan. Om jouw naam te veranderen moet je een gemotiveerde aanvraag met vermelding van de redenen indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Procedure

Hoe vraag je een naamsverandering aan?

Je stuurt een aangetekend verzoekschrift met de nodige documenten naar het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Een naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit en een voornaamsverandering bij Ministerieel Besluit. Als je de registratierechten betaald hebt, stuurt de Federale Overheidsdienst Financiën (administratie van de registratie) je een afschrift van het besluit.

Binnen de zestig dagen na de registratie meld je je met het afschrift aan bij het gemeentebestuur van jouw geboorteplaats. Ben je niet geboren in België of woon je niet in België, dan kan je terecht bij het stadsbestuur in Brussel.

Van zodra de geboorteakte aangepast is, verwittigt het gemeentebestuur van jouw geboorteplaats het gemeentebestuur van jouw woonplaats. De dienst Burgerzaken zal je een brief versturen met de vraag om jouw identiteitskaart te vernieuwen.

Wat meebrengen

Van zodra je een aanvraag tot vernieuwen van je identiteitskaart ontvangen hebt, breng je mee:

  • je identiteitskaart
  • een afschrift van het geregistreerd ministerieel besluit van voornaamsverandering
  • en/of een afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering.

Meer info

Op de site van de Federale Overheidsdienst Justitie kan je een brochure downloaden of gratis aanvragen (http://justitie.belgium.be/nl/publicaties/veranderen_van_naam_of_voornaam.jsp).