Gemeente Steenokkerzeel

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België (op afspraak)

Afspraak maken

Als een Belg in het buitenland overlijdt dan moeten de volgende instanties in het betreffende land verwittigd worden:

 • de lokale overheid
 • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat.

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Je laat de buitenlandse overlijdensakte het best inschrijven in de nationale databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS). Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen in de gemeente.

Voor niet-Belgen bestaat de mogelijkheid tot het inschrijven van een akte niet.

Voorwaarden

Om een buitenlandse overlijdensakte in te schrijven in België moet de akte eerst erkend worden in België.

Een buitenlandse overlijdensakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

 • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document.
 • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands.

De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden.

Een beëdigde vertaler kan je terugvinden via de volgende websites:

Procedure

Je mag de akte laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

Kostprijs

De inschrijving gebeurt gratis.

Wat meebrengen

Je dient op voorhand een afspraak te maken.

Voor een niet-Belg of voor een Belg wanneer je een melding in het bevolkingsregister voldoende vindt:

 • een uittreksel van de overlijdensakte, voorzien van de nodige legalisatie en een beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands.

Voor een Belg wanneer je de akte wil laten inschrijven in de nationale databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS):

 • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse overlijdensakte voorzien van de nodige legalisatie en een beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands.

En in beide gevallen:

 • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene
 • eventueel het rijbewijs van de overledene
 • eventueel het Belgisch paspoort van de overledene
 • het trouwboekje van de overledene als hij of zij gehuwd was en als het beschikbaar is.