Gemeente Steenokkerzeel

Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Voorwaarden

Je kan het document enkel aanvragen voor jezelf.

Indien het attest opgevraagd wordt door een derde, kan dit enkel afgeleverd worden indien de afgifte van dit attest door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.

Procedure

Je kan het attest 'bewijs van woonst' aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken.
Je krijgt het attest dadelijk mee, behalve als het bestemd is voor een buitenlandse instantie. 

Je kan er ook voor kiezen om het aan te vragen via ons digitaal loket. Je hebt hierbij de keuze tussen een manueel in te vullen formulier of een registratie via je elektronische identiteitskaart (EID).

Bij manuele invoer, mag je na 2 werkdagen het attest ophalen aan het onthaal. Je kan het ook laten afhalen door iemand anders. Deze persoon moet een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Indien je ervoor kiest om gebruik te maken van je elektronische identiteitskaart (EID) kan je het document dadelijk raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

Het attest 'bewijs van woonst' is gratis.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart of verblijfstitel.