Gemeente Steenokkerzeel

Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt jou soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Opgelet: een bewijs van leven wordt alleen opgemaakt in het Nederlands en alleen Nederlandstalige documenten (of met Nederlandstalige vertaling) worden ondertekend.

Procedure

Naargelang je situatie kan je het attest 'bewijs van leven' in persoon aanvragen aan:

  • de dienst Burgerzaken (je krijgt het attest dadelijk mee, behalve als het bestemd is voor een buitenlandse instantie).
  • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft

Je kan er ook voor kiezen om het aan te vragen via ons digitaal loket. Je hebt hierbij de keuze tussen een manueel in te vullen formulier of een registratie via je elektronische identiteitskaart (EID).

Bij manuele invoer, mag je na 2 werkdagen het attest ophalen aan het onthaal. Je kan het ook laten afhalen door iemand anders. Deze persoon moet een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Indien je ervoor kiest om gebruik te maken van je elektronische identiteitskaart (EID) kan je het document dadelijk raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

De aanvraag van een attest 'bewijs van leven' is gratis.

Wat meebrengen

Je neemt je identiteitskaart mee.