Gemeente Steenokkerzeel

Toelating aanleggen geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wil aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je een toelating nodig.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.
  • het voetpad moet minstens 1m80 breed zijn, zodat na aanleg de resterende vrije doorgang voor voetgangers minstens 1m50 bedraagt.
  • rozen en planten met giftige vruchten zijn verboden, en ook andere stekelige en hoog en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden.

Procedure

Voor je aan de slag kan, moet je een toelating aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag dient samengesteld zijn uit:

  • detailtekening van de uit te voeren werken (grondplan, gevelzicht en doorsnede met aanduiding van de afmetingen en de gebruikte materialen)
  • een lijst van de plantensoorten die zullen worden gebruikt
     

Reglement

Gemeentelijk reglement - aanleg van tegeltuintjes