Gemeente Steenokkerzeel

Aangifte van een adreswijziging

Als je verhuist naar Steenokkerzeel, moet je je nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken. Maar ook als je binnen onze gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • je kan langsgaan bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe gemeente
  • je kan de adreswijziging melden aan de dienst Burgerzaken via het digitaal loket

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Bij een adreswijziging met minderjarige kinderen waarvan de ouders niet meer op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, moet er een uitspraak meegebracht worden van de rechter waarin beslist werd bij wie de kinderen moeten ingeschreven worden en zal er een brief gestuurd worden naar de andere ouder om hem/haar in kennis te stellen van de lopende aanvraag. Om te procedure te bespoedigen, kan de andere ouder hiervoor een toelating + een kopie van zijn/haar identiteitskaart meegeven bij de aanvraag.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en 5 werkdagen na het contact met de wijkagent mag je langskomen op de dienst Burgerzaken voor de aanpassing van je nieuwe adres.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

  • Je elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart of Kids-ID 
  • Je PIN-code

Digitaal loket