Gemeente Steenokkerzeel

Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

Je kan worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in jouw voertuig:

 • als je achteruit rijdt
 • als je taxichauffeur bent en een klant vervoert
 • in bepaalde gevallen als je bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
 • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.

Voorwaarden

Om te bewijzen dat je om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, heb je een medisch attest nodig.

Procedure

Je moet een aanvraag voor de vrijstelling om medische redenen schriftelijk aanvragen.

 • Laat een arts het modelattest invullen.
 • Stuur het ingevulde attest naar:
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directie Vergunningen en Rijbewijzen
  Vooruitgangsstraat 56
  1210 Brussel

Je krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.

Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. Je moet het bij je hebben wanneer je de veiligheidsgordel niet draagt.