Gemeente Steenokkerzeel

PIN- en PUK-code voor je elektronische identiteitskaart

Voor de aanvraag van nieuwe codes voor jouw elektronische identiteitskaart kan je terecht bij de dienst Burgerzaken.

Voorwaarden

Bij verlies van je PIN- en PUK-code voor je elektronische identiteitskaart kunnen er, tegen betaling, nieuwe codes aangevraagd worden.

Er is een wachttijd van ongeveer 10 werkdagen vooraleer de codes naar het gemeentebestuur worden verzonden.

Procedure

Van zodra de aangevraagde codes naar het gemeentehuis worden opgestuurd contacteert de dienst Burgerzaken je per e-mail om te verwittigen dat de codes kunnen geactiveerd en opgehaald worden.

Kostprijs

De kostprijs bij verlies van een PIN- en PUK-code bedraagt € 5 voor elke reeds geactiveerde identiteitskaart.

Meer info

Wat als je de PIN-code van je identiteitskaart hebt geblokkeerd? Meer info hierover vind je hier.