Gemeente Steenokkerzeel

PIN- en PUK-code voor je elektronische identiteitskaart

Voorwaarden

Bij verlies van je PIN- en PUK-code voor je elektronische identiteitskaart kunnen er, tegen betaling, nieuwe codes aangevraagd worden.

Procedure

Nieuwe PIN/PUK-codes worden centraal herafgedrukt via het rijksregister. Het duurt 3 werkdagen voordat onze diensten die codes ontvangen. Het is dus normaal als je enkele weken moet wachten om uitgenodigd te worden voor de activatie van je nieuwe pincode.

Van zodra de aangevraagde codes naar het gemeentehuis worden opgestuurd contacteert de dienst Burgerzaken je per e-mail om te verwittigen dat de codes kunnen geactiveerd en opgehaald worden.

Kostprijs

De kostprijs bij verlies van een PIN- en PUK-code bedraagt € 5 voor elke reeds geactiveerde identiteitskaart.

Meer info

Wat als je de PIN-code van je identiteitskaart hebt geblokkeerd? Meer info hierover vind je hier.