Gemeente Steenokkerzeel

Attest militie

Een militieattest is een attest dat aangeeft wanneer je je legerdienst vervuld hebt, het geeft aan aan welke militaire verplichtingen je voldaan hebt.

Je hebt dit attest soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor de pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976 kunnen een militieattest krijgen.

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een attest krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Procedure

Je kan dit attest aanvragen bij:

  • het gemeentebestuur van de woonplaats (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens heeft, neemt deze contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen)
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als je niet meer in België woont. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.
  • het Ministerie van Defensie.

Voor aanvragen bij de gemeente Steenokkerzeel, stuur je een mailtje naar burgerzaken@steenokkerzeel.be en je geeft je naam en voornaam op en je rijksregisternummer.

Eens het document opgemaakt is, zal u verwittigd worden om het, na afspraak, af te halen bij de dienst Onthaal.

Kostprijs

Een militieattest is gratis.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Je militieattest of de laatst ontvangen militiedocumenten.