Gemeente Steenokkerzeel

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Steenokkerzeel

Optioneel ook:

 • nationaal nummer
 • identiteitskaartnummer
 • afstamming.

Procedure

Je kan het attest 'uittreksel uit het bevolkingsregister' aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken. Je krijgt het attest dadelijk mee, behalve als het bestemd is voor een buitenlandse instantie. 

Je kan er ook voor kiezen om het aan te vragen via ons digitaal loket. Je hebt hierbij de keuze tussen een manueel in te vullen formulier of een registratie via je elektronische identiteitskaart (EID).

Bij manuele invoer, mag je na 2 werkdagen het attest ophalen aan het onthaal. Je kan het ook laten afhalen door iemand anders. Deze persoon moet een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Indien je ervoor kiest om gebruik te maken van je elektronische identiteitskaart (EID) kan je het document dadelijk raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

Het uittreksel uit het bevolkingsregister is gratis.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart.