Gemeente Steenokkerzeel

Uittreksel uit het vreemdelingenregister

Een uittreksel uit het vreemdelingenregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het vreemdelingenregister van Steenokkerzeel.

Optioneel ook:

 • nationaal nummer
 • identiteitskaartnummer
 • afstamming.

Voorwaarden

Je kan het attest 'uittreksel uit het vreemdelingenregister' aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken. Je krijgt het attest dadelijk mee, behalve als het bestemd is voor een buitenlandse instantie.   

Je kan er ook voor kiezen om het aan te vragen via ons digitaal loket. Na 2 dagen mag je het attest ophalen aan het onthaal. Je kan het ook laten afhalen door iemand anders. Deze persoon moet een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Kostprijs

Het uittreksel uit het vreemdelingenregister is gratis.

Wat meebrengen

 • Je verblijfstitel.