Gemeente Steenokkerzeel

Milieusubsidies

Op gebied van milieu zijn voor de particulieren een aantal subsidies van toepassing. Om hiervan gebruik te maken dien je het aanvraagformulier (onderaan de pagina) in te vullen.

Compostvaten:

een compostvat kost bij de intercommunale € 5 en met de originele factuur kan je bij de gemeente een subsidie van € 5 krijgen.

Compostbak:

een compostbak kost bij de intercommunale € 5 en met de originele factuur kan je bij de gemeente een subsidie van € 5 krijgen.

Hemelwaterput en/of infiltratievoorziening: je kan een subsidie bekomen afhankelijk van het dakoppervlak, hergebruik van het regenwater is noodzakelijk.
Het maximumbedrag is € 247,89.
Regenton:

je kan een subsidie bekomen voor het plaatsen van een regenton. De toelage bedraagt max. 50 % van de factuur met een max. van € 10.
Er worden bepaalde voorwaarden gesteld zoals o.a. dat er een aftapkraantje dient te worden voorzien.

Bij de energieleveranciers kan je soms ook terecht voor een premie.
Voorbeeld is INFRAX, selecteer "Premies en acties" op de website van Infrax.