Gemeente Steenokkerzeel

Gehucht Humelgem

Ligging :

Billaststraat (deelgemeente Steenokkerzeel)

Geschiedenis :

Het dorpsgezicht rond de kerk van Humelgem is de moeite waard. De dorpskom wordt gedomineerd door de prachtig gerestaureerde Romaanse Sint-Katarinakerk.
Deze kerk is een archeologisch curiosum waar tien eeuwen bouwen te zien is.

De eerste bidplaats werd rond 950 opgetrokken in opdracht van de bisschoppen van Kamerijk (Cambrai), had O.L.Vrouw als patroonheilige, en diende eveneens als schuilplaats voor de bevolking. Dit versterkte gebouw berust 80 cm onder de huidige vloer van het koor. Het was 5,7 x 4,2 meter groot. Met de jaren werd de ruimte steeds groter gemaakt.

In de 12de eeuw werd de vroeg-Romaanse kerk vergroot en verhoogd. Het schip werd in de 13de eeuw aangebouwd, het Gotische voorkoor in de 14de eeuw. Rond 1550 werd O.L.Vrouw als patrones vervangen door St. Katharina. In 1578 kwam er na een brandstichting een zijbeuk bij. Het dwarsschip met groot brandraam en het portaal in Barokstijl kwamen er in 1651.

In 1739 werden twee grote ramen in de zuidelijke muur ingemetseld. Tijdens de restauratie van 1923 kreeg de kerk er een nieuwe sacristie en een doopkapel bij.

Het kerkhof, gelegen rondom de kerk, is eveneens de moeite waard. Verschillende grafstenen die oorspronkelijk de graven in de vloer van het kerkgebouw bedekten, zijn nu opgesteld tegen de zijmuren, zowel binnen als buiten. Ze verwijzen naar families en pastoors uit de 17de en 18de eeuw. Er is ook nog een grafzerk te vinden van Roelant Martyn, Heer van het feodaal hof van Wyckhuysen; het dateert van 1554.
Reeds in 1631 was het kerkhof omringd door een muur in witte zandsteen. Hij werd in 1899 vervangen door een exemplaar in baksteen.

Even verderop kan je ook een 16de eeuws duifhuis zien. Meer informatie hierover vind je op pagina omtrent "De Vleug".

Meer info: ref. Inventaris Bouwkundig Erfgoed (website Monumenten Vlaanderen)