Gemeente Steenokkerzeel

BPA 1 Kasteel van Humelgem

Het BPA 1 Kasteel van Humelgem werd door de Koning goedgekeurd op 7 januari 1954 en regelde de invulling van het Kasteel van Humelgem en de omliggende woongebieden. Het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 bepaalt dat dit BPA wordt behouden in het plannenregister van de gemeente Steenokkerzeel. Dit BPA werd een eerste maal gedeeltelijk in herziening gebracht en door de bevoegde minister goedgekeurd op 21 maart 2001. Hierbij werden art. 7 (zone voor openbaar park), 8 (zone voor private parktuin) en 9 (zone voor restauratie) toegevoegd. Deze herziening van BPA werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 13 april 2001.

Bij een tweede herziening goedgekeurd door de bevoegde minister op 4 maart 2004, werden genoemde art. 7 tot en met 9 vervangen door art. 1 tot en met 7. Deze herziening van BPA werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 31 maart 2004 en heft de eerste herziening van het BPA feitelijk op.