Gemeente Steenokkerzeel

Zitdagen belastingen

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? Kom langs op de zitdagen van de FOD Financiën in het gemeentehuis.

Maandag 20 mei 2019
van 9u tot 12u van 13u tot 15u

Dinsdag 21 mei 2019
van 9u tot 12u van 13u tot 15u

Voor wie

Gratis voor alle belastingplichtigen.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart en pincode (ook die van uw partner bij een gemeenschappelijke aangifte) of de papierenaangifte die je ontvangen hebt.

  • Je loonfiches, werkloosheidsfiches, mutualiteitsfiches, ziekte-uitkering,…
  • Je aanslagbiljet van het voorgaande jaar (berekeningsnota)
  • het bedrag van het kadastraal inkomen van je onroerende bezittingen ( of het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing)
  • de bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven: hypothecaire leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparing, brandbeveiliging, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld, dienstencheques,….

Meer info

Een organisatie van de overheidsdienst Financiën - belastingen en invordering - Vilvoorde.