Gemeente Steenokkerzeel

Mantelzorgpremie

Verleen je zorg aan een zorgbehoevende persoon, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voor wie

Elke persoon die minstens drie jaar ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Steenokkerzeel en er effectief woont.

Voorwaarden

 De mantelzorger

  • 3 jaar inwoner van Steenokkerzeel
  • op 1 januari van het zorgjaar minstens 18 jaar oud zijn
  • op regelmatige basis aanvullende en intensieve zorg verlenen

De zorgbehoevende:

  • is ingeschreven op hetzelfde adres van de mantelzorger en moet er effectief ook wonen
  • heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid, te bewijzen aan de hand van volgende attesten:
    • positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering (zorgkas) en minstens 12 punten op de evaluatieschaal voor de 'integratietegemoetkoming' of voor de 'tegemoetkoming hulp aan bejaarden' van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap
    • een attest van bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds)

Procedure

De aanvraag voor de mantelzorgpremie kan gedurende het ganse jaar door de mantelzorger ingediend worden t.a.v. de dienst Welzijn, samen met de gevraagde attesten.

De mantelzorgpremie bedraagt € 35 per maand en wordt jaarlijks uitbetaald op de bankrekening van de mantelzorger, in de loop van de maand maart, volgend op het jaar van de mantelzorgverlening.