Gemeente Steenokkerzeel

Eigen bewaking op evenementen

Eigen bewaking op evenement?

Veiligheid is heel belangrijk als je een fuif of ander evenement organiseert. Je moet als organisator de nodige inspanningen leveren op het vlak van veiligheid en preventie. Om de veiligheid van bezoekers te garanderen ben je o.a. verplicht om mensen in te zetten om een oogje in het zeil te houden. Je kan dit doen met eigen vrijwilligers of met een externe bewakingsfirma. Beiden combineren kan ook.

Hoofdvoorwaarden

Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten is altijd vergunningsplichtig. De wetgeving voorziet maar één uitzondering, het zogenaamde verenigingsregime of uitzonderingsregime. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor een meer soepele organisatie van het toezicht bij eigen, niet-commerciële activiteiten. Om aan dit verenigings- of uitzonderingsregime te voldoen, moet je als organisator aan drie hoofdvoorwaarden voldoen:

 1. het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid (fuif);
 2. de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen;
 3. de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben er een aanwijsbare band mee.

Als je niet aan deze hoofdvoorwaarden voldoet, moet je verplicht beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming.

Bijkomende voorwaarden

Als je wél aan de hoofdvoorwaarden voldoet, kan je als organiserende vereniging dus beroep doen op het verenigings-/uitzonderingsregime. Let wel: je moet dan bijkomend voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid;
 2. de personen die je de bewakingsactiviteiten laat uitoefenen, mogen dit maximaal vier keer per jaar doen;
 3. ze mogen dit enkel onbezoldigd doen. Ze kunnen geen vergoeding in natura of fooien ontvangen;
 4. je bekomt toestemming van de burgemeester, na advies van de politiezone Kastze.
 5. persoonsvoorwaarden:
  • minstens 18 jaar zijn als uitvoerder en 21 jaar als leidinggevende;
  • gedurende minimaal drie jaar een wettige verblijfplaats in België hebben;
  • bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen;
  • in de voorbije drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat er niet werd voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
  • bepaalde beroepen niet uitoefenen (o.a. een functie in penitentiaire instellingen, wapenhandelaar, …);
  • de laatste drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingen- of politiediensten.

Aanvraag

Om de aanvraag in orde te brengen, dien je onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen aan de dienst Vrije Tijd of je kan het formulier digitaal invullen in het digitaal loket onderaan deze pagina. De burgemeester geeft dan, na advies van de korpschef, toestemming aan de vereniging om de voorgestelde personen de bewakingsactiviteit te laten uitoefenen.

Indien je informatie wenst i.v.m. het organiseren van een evenement of hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier, dan kan je steeds bij de dienst vrije tijd terecht.