Gemeente Steenokkerzeel

Meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan is een concretisering van het bestuursakkoord. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de legislatuur. Het meerjarenplan voor 2014 tot 2019 werd dus opgemaakt in 2013.

De gemeente Steenokkerzeel houdt voor de opmaak van het meerjarenplan ook een participatieronde met de verschillende adviesraden.