Gemeente Steenokkerzeel

Schooltoelage voor het kleuter en secundair onderwijs

Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Heb je vragen over het groeipakket of eventuele schooltoeslag? Ga voor meer info naar de website https://www.groeipakket.be/.