Gemeente Steenokkerzeel

Verkiezingen 2019 - EU-onderdaan stemmen voor Europese verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Als Europese burger kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • Over stemrecht beschikken;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Indien je als Europese burger ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Steenokkerzeel, kan je je inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen.

Hiervoor dien je het document ‘Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst’ ten laatste op 28 februari 2019 ingevuld en ondertekend indienen bij de dienst Burgerzaken of per mail burgerzaken@steenokkerzeel.be. Je zal je identiteitsdocument moeten voorleggen of een kopie ervan meesturen.

Heb je al eens gestemd bij Europese verkiezingen in België, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven. Voor de federale en regionale verkiezingen kan je niet stemmen.

Na je inschrijving wordt er nagekeken of je aan de voorwaarden voldoet.  Na goedkeuring krijg je een bevestiging.  Enkele weken voor 26 mei 2019 krijg je een oproepingsbrief (uitnodiging) om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Daarin vind je alle praktische info (waar, wanneer ...).

Meer informatie kan je terugvinden op https://europeanelections.belgium.be/node/111298 (opgesteld in de 24 officiële talen van de Europese Unie).

Meer info

Klik hier voor meer info betreffende stemmen bij verkiezingen en stemmen met volmacht.