Gemeente Steenokkerzeel

Verkiezingen juni 2024 - EU-onderdaan stemmen voor Europese verkiezingen

De volgende Europese verkiezingen in België worden gehouden op 9 juni 2024 . Elke vijf jaar kunnen burgers zo kiezen wie er in het Europees Parlement komt te zitten.
 
Ben je een Europees onderdaan  en woon je in Steenokkerzeel, dan kan je inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement (dus niet voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers of het Vlaams Parlement) en stemmen op kandidaten van Belgische lijsten op 09 juni 2024.

 

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende vijf voorwaarden voldoen:

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
 • Minstens 16 jaar oud zijn;
 • Over stemrecht beschikken;
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst 

Procedure

Uiterlijk op 31 maart 2024 dien je je inschrijving in.

Dit kan op verschillende manieren:

 1. Vul het online formulier in
 2. Download het PDF-formulier.
  • Breng het ingevulde document binnen in het gemeentehuis, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart
  • Je kan het ook per post versturen, samen met een kopie van je identiteitskaart naar: Gemeente Steenokkerzeel, dienst verkiezingen, Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel.

Goed om weten! Het gemeentebestuur zal je aanvraag - op basis van de op het formulier vermelde elementen - onderzoeken. Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Zodra je inschrijving op de kiezerslijst wordt goedgekeurd, zal je, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 9 juni 2024 te gaan stemmen.
Je zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Indien je later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst, kan je een intrekking aanvragen. Dit moet gebeuren bij de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt. Dit kan ook om een andere redenen gedaan worden.

Deze aanvraag zal echter niet kunnen worden ingediend tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezing.

Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Jouw inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden en voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Je kan deze inschrijving verifiëren bij je gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER, via https://www.mijndossier.rrn.fgov.be (tab «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen») met behulp van je elektronische verblijfstitel, je PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

Deze beslissing krijg je officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht op de site www.verkiezingen.fgov.be/kiezers

Reglement

Meer informatie (in alle EU talen) kan je terugvinden op Europese verkiezingen

Meer info

Klik hier voor meer info betreffende stemmen bij verkiezingen en stemmen met volmacht.