Gemeente Steenokkerzeel

Ondertekening SAVE-Charter

Op woensdag 22 mei 2019 hebben de gemeenten Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout en de politiezone KASTZE het SAVE-charter ondertekend.

SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer en is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen.

Het SAVE-charter omvat zeven doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen.

Wij verklaren hiermee dat onze gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen:

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

 • Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.
 • Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.
 • Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken.

2. De implementatie van het STOP-principe.

 • Bij alle infrastructuurwerken.
 • Bij elke mobiliteitsbeslissing.
 • In het beleid van de gemeente.

3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.

 • Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
 • Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
 • Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.

4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.

 • Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.
 • Permanent communiceren over het waarom van deze acties.
 • De strijd aangaan met weekendongevallen.

5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.

 • Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.
 • De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe.
 • Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.

6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.

 • Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.
 • Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.
 • Een actief communicatiebeleid voeren.

 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

 • Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.
 • Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.
 • De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.