Gemeente Steenokkerzeel

Project Tankslag - Laat jouw mazouttank niet lekken!

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er eigenlijk voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.   

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Om de inwoners te helpen bij het verwijderen van hun buitengebruik gestelde tank, organiseert de gemeente in samenwerking met Haviland een tankslag. Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks. Met deze tankslag willen we zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks verwijderen door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Door alle aanvragen te bundelen kunnen we een betere prijs bekomen. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Meld je dan voor 15 april 2021 geheel vrijblijvend aan via dit formulier.

Wanneer de aannemer(s) bekend zijn ontvang je een offerte waarna je beslist als je effectief deelneemt of niet.

De planning van de tankslag ziet er als volgt uit:

  • Tweede helft april: samenstelling van de stuurgroep
  • Eind april: eerste samenkomst stuurgroep (opmaak prijsvraag)
  • Eind mei: verzamelen offertes
  • Eind mei: tweede samenkomst stuurgroep: selectie aannemers
  • Juni: infovergadering voor alle geïnteresseerde inwoners

Vanaf eind juni: opmaak persoonlijke prijzen volgens groepsaankoop en start saneringen.

Bijkomende tanks kunnen aangemeld worden via deze link tot 30 juni 2021.

Gepubliceerd op wo 03 feb 2021