Gemeente Steenokkerzeel

Project tankslag - Laat jouw mazouttank niet lekken!

Staat er ergens in jouw tuin of in jouw kelder een oude mazouttank die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen of, in het geval de tank bv onder jouw kelder zit, laten opvullen.

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 l. stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er eigenlijk voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

De wetgeving verplicht de sanering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen.

In 2021 organiseerde de gemeente in samenwerking met Haviland een tankslag. In die periode werden 40 saneringen uitgevoerd. Omwille van het succes wordt de tankslag dit jaar herhaald. Hiermee willen we een grote groep inwoners aansporen hun tank te verwijderen door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).

Voor wie

Tot 15 april konden inwoners met een mazouttank zich aanmelden om deze tank via een groepsaankoop te laten verwijderen. Vanaf juli zullen alle deelnemers hun persoonlijke offerte ontvangen, volgens de afgesproken prijzen van de stuurgroep.

Heb je jouw tank nog niet aangemeld maar wens je dit toch nog te doen? Dit kan nog via tot 30 juni 2023.

Aanmelden

Infoavond op 26 juni 2023

Wil je graag meer informatie voor je jouw persoonlijke offerte goedkeurt of jouw tank aanmeldt? Op 26 juni organiseert de gemeente Steenokkerzeel een infoavond voor alle geïnteresseerde inwoners. Er wordt een algemene toelichting gegeven over het project. De infoavond zal doorgaan in GC De Corren om 19u30. Deze is gratis, maar je inschrijven is verplicht.

Inschrijven

Procedure

De planning van de tankslag ziet er als volgt uit:

  • Eind april: de stuurgroep komt een eerste keer samen en stelt de prijsvraag op
  • Eind mei/begin juni: de stuurgroep komt een tweede keer samen en kiest de saneerder
  • 2e helft van juni : infoavonden voor alle geïnteresseerde inwoners
  • Vanaf juli: opmaak persoonlijke prijzen volgens groepsaankoop en start saneringen

De stuurgroepen zullen online plaatsvinden.