Gemeente Steenokkerzeel

Raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad vergadert, net zoals de gemeenteraad, telkens 1 keer per maand op donderdag (behalve in juli en augustus). De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn sluiten aan op de zittingen van de gemeenteraad en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook deze vergaderingen zijn openbaar.

Bruno Peeters werd in zitting van de gemeenteraad dd 08/01/2019 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn voor de legislatuur 2019-2024.

Samenstelling

Zetelverdeling legislatuur 2019-2024:

1. Klaver-NVA 14 zetels
2. LVB 4 zetels
3. Onafhankelijk 2 zetels
3. Groen 1 zetel
4. CD&V 1 zetel
5. Vooruit 1 zetel

Samenstelling in beeld

Agenda's, verslagen en besluitenlijsten

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) in de raadzaal van het gemeentehuis.

  • 27 januari 2022
  • 24 februari 2022
  • 24 maart 2022
  • 21 april 2022
  • 19 mei 2022
  • 23 juni 2022
  • 22 september 2022
  • 20 oktober 2022
  • 17 november 2022
  • 15 december 2022

De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn sluiten aan op de zittingen van de gemeenteraad en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook deze vergaderingen zijn openbaar.
De agenda, beslissingen en notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn kan je online raadplegen zodra ze beschikbaar zijn.

Agenda's, verslagen en besluitenlijsten

Archief tot eind 2020

Audioverslagen

Je kan van elke vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn achteraf een audioverslag van de zitting (her)beluisteren.

Audioverslagen

Beleidsdocumenten

Het lokaal bestuur is verplicht om te werken met een budget, jaarrekening en een meerjarenplan. Het meerjarenplan houdt de raming van de uitgaven en inkomsten in, die de gemeente gaat doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget en jaarrekening zijn onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Is de gemeente van plan om een bepaalde investering te doen? Dan zal ze dat eerst moeten voorzien in het budget en het meerjarenplan en daarvoor de nodige kredieten voorzien.

Budget, jaarrekening en meerjarenplan