Gemeente Steenokkerzeel

Registratie droogteschade aan de woning

Om droogteschade aan woningen in kaart te kunnen brengen, richt het Vlaams Departement Omgeving een registratiepunt op. De eigenaar die een woning met scheefstelling of scheuren en barsten groter dan 3 mm heeft, kan in het nieuwe loket recente en historische schadegevallen melden.

Aan deze meldingen wordt geen advies of expertise gekoppeld, maar het zou zeer relevante input leveren om de problematiek verder te onderzoeken en in een latere fase oplossingen te formuleren (zoals aangepaste bouwtechnieken in sommige regio’s).   

De Vlaamse overheid beschikt nog niet over een inventaris van de locaties en aard van schadegevallen in Vlaanderen. Inzicht in de locaties, aard en hoeveelheid van schadegevallen, samen met kennis van de samenstelling van de ondergrond ter plaatse, helpt om een kader te bieden voor een gedegen risico-inschatting van schade aan woningen. Daarom komt er nu een registratiepunt.

Meldpunt registratie droogteschade aan de woning

Gepubliceerd op ma 16 mei 2022