24 jaar na de vorige renovatiewerken op deze baan, in 1996, moet de volledige baan dicht om gerenoveerd te worden, zodat het veilig landen en opstijgen van vliegtuigen gegarandeerd blijft. Door de sluiting van deze baan is het baangebruik tijdens de werkzaamheden op Brussels Airport anders dan in normale omstandigheden. Om de sluiting van de baan en de impact van deze werken in de tijd te beperken wordt er 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt.

Werkzaamheden

De bovenste asfaltlagen worden afgefreesd en opnieuw aangelegd over bijna de volledige oppervlakte van de baan (3,3km bij 45m). Dit vormt het belangrijkste en ook het meest ingrijpend onderdeel van deze renovatie. Aangezien alle verharding gerenoveerd wordt, moet ook het bebakeningssyteem van de baan, inclusief alle bekabeling, vervangen worden. Op plaatsen waar dit nu nog niet het geval is, wordt deze bebakening vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Ten slotte wordt ook de afwatering opnieuw aangelegd d.m.v. nieuwe goten en rioleringsbuizen.Deze werken zorgen ervoor dat de levensduur van de baan met minstens 15 jaar verlengd wordt en werken van deze omvang niet meer nodig zijn in de komende jaren. Bovendien wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere werken uit te voeren en sluitingen van de baan op latere tijdstippen te vermijden. Het betreft werken aan de bekabeling van het hoogspannings- en datanetwerk, aan de palen van het bebakeningssysteem en herstellingen aan grasvelden. Voorafgaand aan de renovatie en sluiting van de baan moeten er voorbereidende bebakeningswerken gebeuren waar banen 25R en 19 elkaar kruisen.
 
Verdere info kan je terugvinden op de website van Brussels Airport Company via https://www.brusselsairport.be/pressroom/renovatie-van-baan-25r07l-op-brussels-airport-in-2020/