Gemeente Steenokkerzeel

Ruimtelijk beleid

Over de beschikbare ruimte die ons nog rest, dient goed te worden nagedacht alvorens deze wordt ingevuld. Daarom wordt een ruimtelijk beleid gevoerd op zowel het gewestelijk, het provinciaal als het gemeentelijk niveau. Dit vertaalt zich in structuurplannen en uitvoeringsplannen.