Gemeente Steenokkerzeel

Sneeuw- en ijzelbestrijding en wintertips

We kunnen niet voorspellen hoe streng de winter zal worden maar we bereiden ons optimaal voor om tijdig interventies uit te voeren wanneer nodig.

Gemeentewegen zullen door een aangestelde aannemer worden gestrooid op afroep. Hoofd- en verbindingswegen komen eerst aan de beurt. In principe wordt er ’s morgens vroeg gestrooid maar afhankelijk van de weersevolutie kunnen er in de vooravond of late avond nog bijkomende strooibeurten in de hoofdstraten plaats vinden.

Gewestwegen neemt het Agentschap Wegen en Verkeer voor zijn rekening. AWV strooit preventief en ruimt de fietspaden naast de gewestwegen.

Woonwijken en doodlopende straten worden niet in de planning opgenomen daar er te weinig verkeer is om de zouten te vermengen met de sneeuw wat een voorwaarde is om de sneeuw of ijs te laten smelten. Dit zou zonde zijn van het zout, het geld en de werkuren. Ook het milieu komt dit trouwens ten goede.

Wat kan of moet je zelf doen ? Het politiereglement schrijft de burgers voor om “bij sneeuwval en ijzel een voldoende doorgang voor de voetgangers vrij te maken op de verhoogde of gelijkgrondse trottoirs voor gebouwen en bebouwde percelen”. Sneeuw hoop je op aan de rand van het trottoir, niet op de rijweg. Ook rioolkolken en straatgoten maak je vrij. Doe dit ook bij je oude buurvrouw of zieke buurman. Zout kan gekocht worden in elke doe-het-zelfzaak of grootwarenhuis. De gemeente verkoopt of levert geen strooizout.

Zout, zand of....? Strooizout is een dooimiddel. Het mengt zich met het water in ijs of sneeuw en vormt zo pekel. De verzadiging bepaalt de bevriezingstemperatuur. Door het strooien zo precies mogelijk te doseren wordt zoutverspilling vermeden. Pekel reageert sterk op metaal en kan dus de carrosserie van auto’s beschadigen op termijn. Ook voor planten en dieren is dit erg nadelig. Er zijn echter weinig geschikte alternatieven voor zout. Zand, grond of steenslag doen de sneeuw niet smelten en komt bovendien in de riolering terecht waardoor deze kan verstoppen.

Voorzichtigheid tijdens de winterperiode. De gemeente heeft een veiligheidsverplichting. Dat betekent dat de gemeente de weggebruikers veilige wegen ter beschikking moet stellen. Deze veiligheidsverplichting betekent echter niet dat de weg op elk ogenblik sneeuw- en ijsvrij moet zijn. De wegbeheerder moet immers alleen datgene doen wat redelijkerwijze in de gegeven omstandigheden mogelijk was.

Ook de weggebruiker dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een weggebruiker die geconfronteerd wordt met sneeuw of ijzel op de weg moet zijn gedrag aan deze toestand aanpassen. Dit geldt zowel voor bestuurders van motorvoertuigen als voor fietsers en voetgangers.

Bescherm jouw waterleiding en watermeter!

Koude temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Op zoek naar wintertips om jouw waterleiding en watermeter te beschermen? Je kan terecht op de website van De Watergroep of de tips bekijken hieronder.

Hou het veilig deze winter!

Gepubliceerd op do 03 dec 2020