Gemeente Steenokkerzeel

Speelplein De Winny's

Bij speelplein De Winny’s worden activiteiten georganiseerd voor kinderen tussen 3 jaar en 14 jaar woonachtig of schoolgaand in Steenokkerzeel. Spelen, knutselen, ravotten, koken, … alles om er een onvergetelijke vakantie van te maken!

De speelpleinwerking wordt gedragen door gediplomeerde animatoren die zelf hun activiteiten voorbereiden in het thema van die week. Dit alles onder het toeziend oog van de Jeugddienst.

Speelplein de Winny’s is een inclusief speelplein. Dit wil zeggen dat kinderen met een beperking welkom zijn om mee te komen spelen. We vragen wel om eerst contact op te nemen met de Jeugddienst alvorens je kind in te schrijven. Zo kan de jeugddienst tijdig op zoek naar een inclusieanimator. Deze animator zal jouw kind dan intensief begeleiden wanneer hij/zij naar het speelplein komt.

Algemene informatie

Op feestdagen en de eerste week van de kerstvakantie na, organiseert de Jeugddienst op elke vakantiedag speelpleinwerking. De activiteiten en de voor- en naopvang vinden plaats in GBS Piramide, Mulslaan 2 te Steenokkerzeel. Je kan je kinderen naar het speelplein brengen via de poort naast het Sociaal Huis (OCMW) op de Mulslaan. Er kunnen tussen 65 en 85 kinderen komen spelen op speelplein De Winny's (dit is afhankelijk van de vakantie).

De activiteiten lopen van 9u tot 16u. Er wordt daarnaast ook voor- en naopvang voorzien, vanaf 7u tot 18u. We dringen er op aan om je kind ten laatste 5 minuten voor aanvang van de activiteiten te brengen. Zo hoeft je kind niets van het dagtoneeltje te missen en kan de dag vlot starten. Bovendien sluit de speelpleinpoort om 9u.

Inschrijven & kostprijs

Meestal kan er vanaf het begin van de maand januari ingeschreven worden voor de speelpleinwerking van dat betrokken jaar. Hierover wordt steeds gecommuniceerd via mail naar de ouders die zich al eerder inschreven voor de speelpleinwerking. Inschrijven kan uitsluitend online of aan het onthaal in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

De kinderen worden per dag ingeschreven, niet per halve dag. De deelnameprijs wordt als volgt berekend:

  • € 10 per kind/dag voor de dagen dat er 1 kind van een gezin woonachtig in de gemeente wordt ingeschreven.
  • € 9 per kind/dag voor de dagen dat er 2 kinderen van een gezin woonachtig in de gemeente worden ingeschreven.
  • € 8 per kind/dag voor de dagen dat er 3 of meer kinderen van een gezin woonachtig in de gemeente worden ingeschreven.
  • € 13 voor kinderen woonachtig buiten Steenokkerzeel, maar die naar school gaan in Steenokkerzeel. Hierbij gelden geen kortingen voor 2 of meer kinderen.

Kinderen die niet woonachtig of schoolgaand zijn in de gemeente, worden niet toegelaten tot de speelpleinwerking.

Belangrijk

Wanneer je je kinderen naar het speelplein brengt, dien je zeker aan volgende zaken te denken:

  • Voorzie kledij die tegen een stootje kan en vuil mag worden. Bij mooi weer graag een handdoek en zwemkledij meegeven. De Jeugddienst voorziet zonnecrème om de kinderen te smeren bij zonnig weer.
  • Eigen speelgoed blijft thuis, er is genoeg speelgoed om mee te spelen op het speelplein.
  • Geef je kind(eren) een lunchpakket met drankje mee en een (gezonde) snack voor tijdens de pauzes. Plat water is gratis te verkrijgen. Appelsap en sinaasappelsap kosten € 1 per flesje.
  • Bij ziekte wordt de Jeugddienst telefonisch of per e-mail verwittigd. Tot maximum 2 dagen na ziekte kan je het doktersattest binnenbrengen en krijg je het inschrijvingsgeld voor die dagen terug.
  • Ten laatste 24u voor de ingeschreven speelpleindag contacteren de ouders de Jeugddienst (telefonisch of per e-mail) om afwezigheid om een andere reden dan ziekte te melden. Gebeurt dit niet (tijdig) dan volgt er een boete van € 5 per afwezige speelpleindag. Wanneer ouders tijdig een afwezigheid melden, kunnen kinderen op de wachtlijst immers verder geholpen worden.
  • Er wordt een boete van € 5 per beginnend kwartier na 18u aangerekend aan ouders van kinderen die te laat opgehaald worden.

Een nieuw zomeraanbod sinds 2018!

Sinds 2018 wordt elke speelpleinweek ingekleed in een bepaald thema en wordt dit via de vakantiebrochure aan alle inwoners van Steenokkerzeel gecommuniceerd. Op deze manier kan je dus voordat je inschrijft voor een speelpleindag al weten in welke thema de activiteiten tijdens die week worden ingekleed.
Maar er is nog meer! Er worden sinds 2018 ook speciale activiteiten georganiseerd op donderdag (bv. een uitstap naar de dierentuin, een kookworkshop, een goochelshow, ...). Ook deze activiteiten worden uitgebreid uitgelegd in onze vakantiebrochure. Deze brochure vind je onderaan deze pagina terug.

Wat meebrengen

Voorzie kledij die tegen een stootje kan en vuil mag worden. Bij mooi weer graag zwemkledij, een handdoek en zonnecrème meegeven. Voorzie steeds regenkledij. Eigen speelgoed en gsm blijven thuis.

Geef je kind(eren) een lunchpakket met drankje mee en een (gezonde) snack voor tijdens de pauzes. Plat water is gratis te verkrijgen. Appelsap en sinaasappelsap kosten € 1 per flesje.

Meer info

Het volledige vakantieaanbod vind je in de folder 'vakantieaanbod 2020', onderaan deze pagina bij "downloads".