Gemeente Steenokkerzeel

Speelstraat

Een speelstraat is een straat die tussen bepaalde uren volledig voorbehouden is voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Kinderen kunnen op deze manier naar hartenlust buiten spelen op straat. Fietsen, krijten, hoelahoepen of springtouwen, alles kan! 

Wist je dat jij in jouw straat waarschijnlijk ook een speelstraat kan organiseren?!

Voor wie

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt,
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt,
 • het geen gewestweg is of er belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt,
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven,
 • 80% van de bewoners van de straat akkoord gaat om een speelstraat in te richten.

Voorwaarden

Een speelstraat

 • kan maximaal 1 maand per jaar plaatsvinden in dezelfde straat en dit enkel tijdens de schoolvakanties en/of zomermaanden,
 • loopt maximaal van 8u 's ochtends tot 20u 's avonds,

Bij een hittegolf kan er een uitzondering worden gemaakt zodat kinderen later op de avond kunnen buitenspelen als het wat koeler is. Vergeet dit dan niet te melden aan de Jeugddienst. Indien de dienst Openbare Werken en het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar hebben, kan de uitzondering worden toegestaan. 

 • heeft 2 peters en/of meters. Zij doen het nodige voor de aanvraag, zorgen dat de nadars die door de gemeente geleverd worden 's ochtends en 's avonds op hun plaats gezet worden, zorgen dat de buurt op de hoogte is en zijn het aanspreekpunt voor de gemeente. 

Procedure

Ben je overtuigd en wil je van jouw straat een speelstraat maken? Volg dan de volgende stappen:

 1. Download het blanco invulformulier dat je onder aan deze pagina kan terugvinden. Hiermee kan je handtekeningen verzamelen van bewoners in je straat. Zorg dat 80% van de bewoners akkoord is met het inrichten van de speelstraat en dat het formulier correct is ingevuld. 
 2. Doe je aanvraag via ons online vergunningsplatform Eaglebe en upload bij je aanvraag ook je invulformulier met de handtekeningen.

Opgelet! Je aanvraag dient minimum 8 weken op voorhand ingediend te zijn via Eaglebe. 

Ik doe mijn aanvraag via Eaglebe hier!

Kostprijs

Een speelstraat organiseren is gratis! 

Meer info

Plaatselijk verkeer kan tijdens de speelstraat nog steeds door. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat wel voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Nadarhekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De peters/meters sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.