Gemeente Steenokkerzeel

Storm 10 maart 2019 erkend als ramp

De storm van 10 maart 2019 die in Steenokkerzeel veel schade heeft veroorzaakt, wordt officieel beschouwd als algemene ramp. Dit betekent dat voor schade die nog niet werd vergoed door de verzekering nu een schadedossier kan ingediend worden bij het rampenfond. Dit kan tot 31 maart 2020.

In het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 gepubliceerd waarbij de storm en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 als algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend. Steenokkerzeel werd mee opgenomen in deze afbakening.

Dit betekent dat voor schade die nog niet werd vergoed door de verzekering nu een schadedossier kan ingediend worden bij het rampenfonds. Dit dossier dient ingediend te worden vóór 31 maart 2020.

Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via het E-loket van het Vlaams Rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.

Voor meer gedetailleerde info en contactgegevens verwijzen wij graag naar bijgaand bericht van het Vlaams Rampenfonds.

Gepubliceerd op di 21 jan 2020