Gemeente Steenokkerzeel

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) in de raadzaal van het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17. De verslagen van de gemeenteraad vind je hier. De zittingen zijn openbaar met uitzondering van die aangelegenheden die bij wet geregeld werden.

Data gemeenteraden

donderdag
23-01-2020

donderdag
28-05-2020

donderdag
12-11-2020

donderdag
20-02-2020

donderdag
25-06-2020

donderdag
10-12-2020

donderdag
26-03-2020

donderdag
17-09-2020


donderdag
23-04-2020

donderdag
15-10-2020

De agenda kan je 7 dagen vóór de zitting hier raadplegen. 
De verslagen van de gemeenteraad behandeld in publieke zitting worden, na goedkeuring, op de gemeentelijke website geplaatst.

Ben je op zoek naar het audioverslag van de gemeenteraad? Dat kan je hier herbeluisteren.