Gemeente Steenokkerzeel

Meerjarenplan 2020-2025

Op de OCMW en gemeenteraad van 23 januari 2020 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Hierin worden de beleidsdoelstellingen opgenomen, met vermelding van de financiële consequenties die deze beleidskeuzes met zich meebrengen.
Het meerjarenplan geeft met andere woorden een mooi overzicht van de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar van de beleidscyclus.