Gemeente Steenokkerzeel

Aanvraag uitbatingsvergunning

Voor u uw handelszaak kan openen, moet u beschikken over een uitbatingsvergunning. Deze uitbatingsvergunning vraagt u onderaan deze pagina aan. Om te vermijden dat uw zaak niet op tijd kan openen omdat uw uitbatingsvergunning niet op tijd is verwerkt, dient u de aanvraag in minstens twee maanden voor de datum waarop u wil dat de inrichting opent.

Belangrijk: zolang uw uitbatingsvergunning niet in orde is, mag uw zaak niet openen! Dit betekent ook dat u uw zaak niet mag openen op de datum die u voor ogen heeft, wanneer de uitbatingsvergunning niet verleend is.

Uitbatingsvergunning aanvragen

Procedure

Ten eerste vult u onderstaande gegevens in en laadt u de gevraagde documenten op. Indien alle gegevens zijn ingevuld en de noodzakelijke documenten zijn opgeladen, wordt de aanvraag ontvankelijk. Dit betekent dat een termijn van 20 werkdagen start. Binnen deze termijn wordt uw aanvraag behandeld. In de loop van deze 20 werkdagen neemt de lokale politie ook contact met u op om de nodige onderzoeken te voeren bij u (en uw mede-uitbaters). Tot slot voert de brandweer het brandveiligheidsonderzoek uit. Uw zaak dient dan volledig afgewerkt en gedecoreerd te zijn.

Het brandveiligheidsonderzoek

De brandweer voert het brandveiligheidsonderzoek uit wanneer de zaak volledig ingericht en afgewerkt is. Na het brandveiligheidsonderzoek stelt de burgemeester een A, B of C-attest op.

  • Een A-attest betekent dat zaak volledig in orde is inzake brandveiligheid. Dit attest is voor onbepaalde duur geldig, zolang er geen nieuwe uitbater komt of de zaak gerenoveerd wordt.
  • Een B-attest: de inrichting is nog niet helemaal in orde, maar de brandweer oordeelt dat er geen onmiddellijk of dreigend gevaar is. Dit attest is geldig voor de periode die de burgemeester bepaalt, met een maximum van één jaar. Binnen deze periode moeten de vastgestelde gebreken verholpen worden en moet er een nieuw brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd worden, met het oog op het verkrijgen van een A-attest.
  • Een C-attest: de inrichting is brandonveilig. De inrichting mag niet open of moet onmiddellijk sluiten.

Een aantal belangrijke bemerkingen:

  • Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd aan de natuurlijke of rechtspersoon die de horecazaak uitbaat. Dit is dus niet noodzakelijk de eigenaar van het pand of de brouwerij.
  • Het brandveiligheidsattest is niet overdraagbaar. Als u een horecazaak overlaat aan een andere uitbater, moet de nieuwe uitbater opnieuw een brandveiligheidsonderzoek aanvragen.
  • Elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater, verhoogd aantal plaatsen …) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuw attest.
  • Voordat u aan (dure) verbouwingen of andere aanpassingen begint, kan u de brandweer raadplegen over brandpreventie. Opgelet: de controles en adviezen van de brandweer zijn niet gratis. Vraag aan de brandweer het geldende tarief. De brandweer raadt sowieso aan om bij infrastructurele verbouwingen hulp van de architect of een bouwkundige te vragen.
  • Voor logiesverstrekkende bedrijven (hotels, gastenkamers e.d.) gelden afwijkende brandveiligheidsregels en -procedures. Neem hiervoor contact op met de medewerker lokale economie.

Kostprijs

De aanvraag en behandeling van een uitbatingsvergunning is gratis.

Het brandveiligheidsonderzoek van de brandweer is betalend. De brandweer stuurt de factuur op naar de uitbater na het brandveiligheidsonderzoek.

Aanvraag van een drankvergunning

Indien u in uw inrichting ook sterke en/of gegiste dranken wenst te schenken, dan heeft u een drankvergunning nodig. Deze drankvergunning kan u tegelijk aanvragen met de uitbatingsvergunning.

Heeft u geen uitbatingsvergunning nodig, of heeft u er al één maar heeft u nog een drankvergunning nodig, dan keert u op website terug naar www.steenokkerzeel.be/drankvergunning

Aanvraag van een uitbatingsvergunning

Indien u tijdens het invullen van de aanvraag voor een uitbatingsvergunning vragen heeft of indien iets onduidelijk is, kan u terecht bij de dienst Integrale Veiligheid.

Deze dienst is bereikbaar via uitbatingsvergunning@steenokkerzeel.be  en 0475 77 07 20. 

We raden aan om deze aanvraag minstens twee maanden voor de gewenste opening van de inrichting in te dienen