Gemeente Steenokkerzeel

Verdere resultaten bodemonderzoek wachtbekken Vogelzangvijver - bunker wordt afgesloten uit voorzorg

In februari 2021 startte aan het wachtbekken Vogelzangvijver een beschrijvend bodemonderzoek, in opdracht van de gemeente Steenokkerzeel en Brussels Airport Company. Uit de eerste resultaten bleek eerder al dat er PFAS aanwezig was in het grondwater en de waterbodem, nu blijkt ook in de grond.

Dit bodemonderzoek kwam er op vraag van OVAM en moest meer inzicht geven in de mate van verontreiniging van het slib en de mogelijke oorzaken daarvan.

Uit de eerste resultaten bleek eerder al dat er PFAS aanwezig was in het grondwater en de waterbodem. Uit de aanvullende resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek blijkt nu dat de aanwezigheid van PFAS ook is vastgesteld in de grond, en dat deze waarden hoog zijn ter hoogte van de bunker aan het schiereiland van de Vogelzangvijver. Uit voorzorg heeft de gemeente in overleg met de experten beslist om voorlopig deze zone af te sluiten, in afwachting van de verdere resultaten van het onderzoek.

Er zal nu nog verder onderzoek gebeuren om de verontreinigde zone af te perken (en in de mate van het mogelijke de oorzaak van deze verontreiniging na te gaan). Op basis van dit verkennend onderzoek, zal OVAM nagaan of al dan niet bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

Gepubliceerd op wo 27 apr 2022