Gemeente Steenokkerzeel

Heemkring Ter Ham vzw

De vereniging heeft als doel het bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die de gemeente of streek bewonen of bewoond hebben, alsook de opgedane kennis op vlak van geschiedenis, volkskunde en oudheden te bevorderen en te verspreiden, en tot slot het nastreven van het behoud en het herstel van het lokale en onroerende patrimonium.

Locatie(s)

De Camme Tervuursesteenweg 173 1820 Steenokkerzeel

Contact

Felix Goossens
Tel
0478 21 75 12
E-mail
feligoo@telenet.be
Website
www.heemkringsteenokkerzeel.be
Facebook
Heemkring Ter Ham vzw