Gemeente Steenokkerzeel

Vermissingsfiche voor personen met (vermoeden van) dementie

Wanneer een persoon met dementie vermist is, is het belangrijk om snel te handelen. Daarom hebben de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst en de politiezone KASTZE één uniforme vermissingsfiche voor de zone gecreëerd. De vermissingsfiche moet een houvast bieden voor wanneer een persoon met dementie verdwenen is en de zoektocht begint. Op deze manier willen alle partners sneller schakelen met volledige informatie.

Wat is het?

In een vermissingsfiche staat alle noodzakelijke informatie die de hulpdiensten nodig hebben wanneer zij een zoekactie starten naar een vermiste persoon met dementie. Het gaat hierbij om persoonsbeschrijvingen, plaatsen waar de persoon met dementie graag vertoeft of vroeger vertoefde, een foto, informatie over levensnoodzakelijke medicatie …

De vermissingsfiche bestaat uit twee delen. Het eerste deel vul je als familielid of mantelzorger op een rustig moment in samen met de persoon met dementie. Hier wordt gevraagd naar algemene gegevens over de persoon. Het is belangrijk om jaarlijks het eerste deel van de vermissingsfiche opnieuw door te nemen en te bekijken of alle informatie nog correct is. Indien bepaalde gegevens niet meer correct zijn, is het belangrijk om deze onmiddellijk aan te passen. Je kan steeds een nieuwe vermissingsfiche afdrukken of ophalen wanneer je veel elementen moet aanpassen.

Het tweede deel van de vermissingsfiche vul je in op het moment dat je vaststelt dat de persoon vermist is. Het is hierbij belangrijk om enkel de vragen en gegevens in te vullen waar je zeker van bent. Weet je het antwoord niet op een vraag, dan is het beter om niet te antwoorden, zodat de hulpdiensten niet met verkeerde informatie aan de slag gaan.

Voor wie?

De vermissingsfiche kan zowel gebruikt worden voor personen die thuis of in een service flat wonen, als voor personen die in een woonzorgcentrum verblijven. De fase van dementie is niet van belang voor het gebruik van de vermissingsfiche. Vanaf het moment dat de omgeving van een persoon vermoedt dat deze persoon aan dementie begint te lijden, kan de vermissingsfiche ingevuld worden.

Uniforme fiche

De gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst en de politiezone KASTZE hebben de handen in elkaar geslagen om één uniforme vermissingsfiche te ontwerpen. Dit vergemakkelijkt voor de hulpdiensten het verzamelen van noodzakelijke informatie wanneer een persoon verdwenen is. De vermissingsfiche is gebaseerd op een goede praktijk uit Leuven, die wordt geprezen door de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie.

We bedanken SenioKa (Seniorenraad Kampenhout) voor de aanzet voor het ontwerpen van een uniforme vermissingsfiche.

Je kan de vermissingsfiche hier downloaden en vervolgens thuis afdrukken. Aan het onthaal van het gemeentehuis en aan het onthaal van het wijkkantoor van de politie kan je tijdens hun openingsuren een papieren versie (gratis) ophalen.

Heb je vragen over het gebruik van de vermissingsfiche, dan kan je contact opnemen met de interlokale preventiecoördinator. Je bereikt haar via preventie@steenokkerzeel.be of telefonisch op het nummer 0473 73 18 65.