Gemeente Steenokkerzeel

Stedenbouwkundige verordening – meergezinswoningen

In navolging van de lopende bouwpauze heeft de gemeente een ontwerp tot verordening opgemaakt waarin de mogelijkheden tot het voorzien van meergezinswoningen, en onder welke randvoorwaarden, worden bepaald.

Het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerp op 8 mei 2023 goed.

Een ontheffing tot plan-MER wordt momenteel aangevraagd.

Het openbaar onderzoek over de verordening loopt van 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023. Opmerkingen en bezwaarschriften kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd worden ter attentie van het college, p/a Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel of via ruimtelijkeordening@steenokkerzeel.be. Ze kunnen ook ten laatste op 30 juni 2023 tegen ontvangstbewijs afgeleverd worden in het gemeentehuis.

Alle documenten zijn raadpleegbaar via het DSI-platform: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/aa0f368e-ff8a-4896-8719-bf36c87de1d0