Gemeente Steenokkerzeel

Vlaamse subsidies ter ondersteuning van onze verenigingen

De gemeente Steenokkerzeel kan beschikken over €138.165 en zal de opbrengst van de mondmaskers, die verkocht worden via de lokale economie, bijvoegen. Voorlopig gaan we uit van een bedrag van €140.000.

Alvorens een plan op te stellen, heeft de gemeente zich bevraagd. Zo vond er op vrijdag 9 oktober 2020 een participatiedebat plaats waar inwoners, afgevaardigden van de adviesraden - als vertegenwoordigers van de verenigingen - en van de politieke fracties konden debatteren over de verdeling van de voorziene budgetten. Daarnaast wonnen we raad in bij naburige gemeenten om te kijken hoe zij te werk gaan en vroegen we het advies van de dienst Vrije Tijd. Op basis van al deze informatie werd een verdeelplan opgesteld, op maat van ons verengingsleven.

Subsidies voor erkende verenigingen voor het werkingsjaar 2019 – 2020 worden verhoogd met 50%. Vermits de muziekverenigingen niet binnen de vaste subsidiepot vallen, maar een vast bedrag plus een variabel bedrag krijgen op basis van het aantal leerlingen dat muziekles volgt, zal het totale subsidiebedrag van de harmonieën en fanfares met 20% stijgen. In beide gevallen geldt de voorwaarde dat dit extra budget lokaal (binnen 1820) besteed moet worden en het geld ontvangen kan worden na voorlegging van facturen of betaalbewijzen.

Onze bruisende gemeente telt een aantal dorpsfeesten, georganiseerd door verenigingen samen. Voorbeelden zijn het Wintervuur in Perk, de Sint-Maartenlichtstoet in Melsbroek, de Zondagsdrinkers in Steenokkerzeel of de Rommelmarkt in Humelgem. Deze organisaties mogen eenmalig een ondersteuning van maximum 500€ aanvragen om de kosten voor de editie 2020 te dekken, aangetoond via een factuur en betalingsbewijs.

Net als in september 2020 zal de gemeente ook nu voorzien in een pakket veiligheidsmaterialen (handgel, papieren doeken, handzeep, …) waar onze verenigingen een beroep op kunnen doen voor hun reguliere werking of indien ze een evenement willen organiseren. Organisaties die een eigen infrastructuur beheren (o.a. voetbal, tennis, gevechtsporten) of een niet-gemeentelijke zaal binnen 1820 huren, hebben hier ook recht op. De voetbalclubs en tennisvereniging die hun kantine moesten sluiten, zullen eenmalig een toelage van € 1.000 krijgen.

De projecten en straatfeesten willen we na de coronacrisis extra stimuleren door het bedrag met 50% te verhogen. Dit komt neer op €225 (ipv € 150) voor een straatfeest en €750 (ipv €500) voor een projectsubsidie. Ook dit extra bedrag moet lokaal besteed worden. De uitleendienst wordt gratis tot en met december 2021 en de kampenkoffer komt terug, met de nodige veiligheidsmaterialen voor verenigingen die een kamp organiseren in 2021. Elke vereniging heeft een 'Schol-bon' ter waarde van 100€ ontvangen, waarmee ze terecht kunnen in de lokale horeca.

Vermits er duidelijk in de omschrijving van de Vlaamse regering staat dat het om een eenmalige toelage gaat heeft de gemeente beslist om een bedrag opzij te zetten voor het najaar 2021. Op basis van evaluatie van de huidige maatregen en/of eventuele nieuwe noden, zal dit bedrag in het najaar van 2021 een bestemming krijgen. Daarnaast is er een klein bedrag voorzien in de 'Wat-Als Kas', om snel te kunnen schakelen indien we zaken over het hoofd hebben gezien.

Steenokkerzeel is steeds een bruisende gemeente geweest en we hopen met zijn allen dat we snel terug samen mogen praten, lachen, drinken en feesten. Daarom is er beslist om niet zozeer naar het verleden te kijken en ons te baseren op inkomstendervingen, maar vooral te investeren in de toekomst en de verenigingen financieel en logistiek bij te staan in hun werking en de initiatieven die ze zullen organiseren. Deze visie werd aangebracht en ondersteund op het participatiedebat, waarvoor dank aan de deelnemers.

Reglement verdeling Vlaamse coronasubsidies