Gemeente Steenokkerzeel

Vlabinvest

Wil je in de buurt blijven wonen maar vind je geen betaalbare woning?

Vlabinvest, agentschap voor woon- en zorginfrastructuur voor Vlaams-Brabant, bouwt in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen woningen en appartementen die tegen een voordelige huurprijs (+/- 80% van de marktwaarde) worden aangeboden zodat jij in jouw buurt kan blijven wonen.

In de gemeente Steenokkerzeel, meer bepaald in de Wijckmansstraat, heeft Elk Zijn Huis drie Vlabinvest-appartementen ter beschikking.

Om voor deze appartementen in aanmerking te komen, moet je aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • Meerderjarig zijn
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingregister
  • Voldoen aan de inkomensgrenzenEr wordt daarbij gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is (maximum drie jaar oud). Voor 2020 gelden volgende inkomensgrenzen:
  •  
Alleenstaande zonder persoon ten laste 41.344 euro
Alleenstaande met ernstige handicap 45.696 euro
Anderen 59.841 euro
Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.352 euro
  • Geen bouwgrond of woning 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebben
  • Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin een bouwgrond of woning is ingebracht

Voorrangsregeling

Als je aan de voorwaarden voldoet en een sterke maatschappelijke, socio-culturele en/of economische band hebt met de regio, kan je voorrang krijgen :

  • minstens 10 jaar inwoner in de gemeente,
  • les gevolgd hebben in een school erkend door de Vlaamse gemeenschap
  • langdurig werken in het werkgebied
  • lid zijn van een socio-culturele vereniging : sport, scouts, muziek, toneel, …

Meer info:

Elk Zijn Huis cvba

Lindeboomsstraat 116

3080 Tervuren

Tel.: 02/766 01 70

e-mail: woondienst@elkzijnhuis.be


#SamenSterk #SamenSolidair #SamenStralend #WarmsteMaand

Gepubliceerd op do 07 jan 2021