Gemeente Steenokkerzeel

Voor inwoners

Kan ik nog op restaurant, café, naar de frituur of op hotel?¬†
Wat betreft de maatregel in verband met het sluiten van horeca en restaurants: café’s worden gesloten. Restaurants moeten zich beperken tot het laten afhalen of bezorgen van maaltijden. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten.
Dit betekent dat frituren, afhaalzaken en broodjeszaken verder kunnen werken, voor zover zij niemand ter plaatse laten eten. Enkel afhalen is dus mogelijk.
Hotels of B&B’s blijven open, enkel en alleen voor overnachting. Ontbijten en dineren in een publieke ruimte kan niet, op de kamer kan wel.

Kan ik nog gaan winkelen? 
Winkels: Alle winkels zijn gesloten behalve:

- Voedingswinkels
- nachtwinkels (tot 22u)
- Winkels die hoofdzakelijk dierenvoeding verkopen
- Apotheek
- Krantenwinkels
- Benzinestations

Moet men een voedselvoorraad aanleggen?
Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden en blijven open zoals gebruikelijk. Om de normale gang van zaken te waarborgen vragen we iedereen geen voedselvoorraad aan te leggen en iedereen de kans te geven op gevulde rekken bij het winkelen.

De overheid probeert het hamsteren ook tegen te gaan door E-commerce en afhalen aan afhaalpunten te stimuleren. Ook op woekerprijzen wordt gereageerd.

Gaat de markt nog door? 
Lokale markten gaan niet door tenzij de voedingskramen onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening. De markt van Steenokkerzeel zal beperkt worden tot enkel noodzakelijke voeding (vlees, vis, groenten,...). De kramen zullen verspreid worden over het marktplein en de gemeente zal voor borden en dranghekken zorgen zodat de social distancing kan gewaarborgd worden. Er zullen ook max. 2 klanten per kraam toegelaten worden. Enkel mensen uit Steenokkerzeel mogen naar de markt komen. De politie kan hier steeds controles op uitvoeren.

Welke beroepen horen tot de essentiële sector?
- Opticiens en gehoorwinkels blijven open.
- Gezondheidszorgberoepen (kinesisten, osteopaten, podologen etc.) mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.
- Advocaten, notarissen en deurwaarders mogen nog klanten ontvangen indien dat noodzakelijk is, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.
- Garages mogen enkel nog dringende reparaties uit voeren en de regels m.b.t. social distancing in acht nemend. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.
- Poetshulp aan huis mag ook nog doorgaan, eveneens rekening houdend met de social distancing.
- E-commerce handelaars mogen ook hun activiteiten voortzetten zolang de werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen in de magazijnen en de lokale winkel.
- Overheidsadministraties  (bv. de gemeente) blijven functioneren om erover te waken dat de social distancing maatregelen en/of telewerken in werking worden gesteld. De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheid om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren.

Kan ik nog eten laten leveren of eten afhalen?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wachtrijen buiten moeten beperkt worden. De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de levering van maaltijden mag enkel tussen 7u en 22u.

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?
Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.

Wat als je werkloos bent door het coronavirus? Moet je je hypotheek of persoonlijke lening nog betalen?
Tot 30 september moeten tijdelijke werkloze Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?
Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Je kan hier meer informatie over terugvinden op deze link.

Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?
Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit).