Gemeente Steenokkerzeel

Zorg, Gezondheid & Vrijwilligers

Wat zijn de zes gouden regels voor het individuele gedrag?
1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot de risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hen wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen.
4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
5. Het is mogelijk om wekelijks met tien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze tien personen mogen elke week veranderen.
6. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?
Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dat wordt:
- Aanbevolen in de openbare ruimte
- Verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder

Op zich biedt een masker niet voldoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers hygiënemaatregelen en fysieke afstand.
Voor meer informatie over stoffen mondmaskers kan je hier terecht.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?
Mensen dat zich willen inzetten in het kader van Vlaanderen Helpt, doen dat in opdracht van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat je, als je helpt als vrijwilliger in dit verband, je verzekerd bent.
Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil en onbezoldigd inzet voor anderen, in min of meer georganiseerd verband, in dit geval de Vlaamse overheid.

In essentie ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Meer details over de polis kan je hier vinden.

Kunnen bloeddonatiecentra openlijven?
Ja, bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits inachtneming van de social distancing en de hygiënische maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten. Bloed geven is zeker in deze periode nog steeds heel belangrijk. De inachtneming van de social distance moet ook hier gewaarborgd blijven.

Wat met de zorg buiten het ziekenhuis?
Vanaf 04/05/2020 mogen zorgverstrekkers die in de ambulante zorg actief zijn hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg uitvoeren mits het respecteren van de aanbevelingen.

Kan ik nog iemand in een assistentiewoning of serviceflat bezoeken?
Communicatie op afstand (telefonisch, video-oproep,...) is aangeraden omwille van hygiënische redenen. Essentieel bezoek wordt toegelaten om de bewoners niet totaal te isoleren. Raadpleeg het woonzorgcentrum of instelling om na te gaan of een bezoek mogelijk is op een veilige manier.

Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?
Dat risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?
Ja, absoluut.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit?
Het is belangrijk dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met een beperkte mobiliteit worden behouden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het aantal personen dat kan worden vervoerd hangt dus af van het type voertuig.

Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?
Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slechts één persoon bovenop de chauffeur per traject.

Waar kan ik als mantelzorger met vragen terecht?
Mantelzorgers die met vragen zitten of even nood hebben aan een luisterend oor, kunnen bellen naar de Samana mantelzorgtelefoon. Je kan er terecht met al je vragen of er in vertrouwen je hart luchten bij iemand die vanuit eigen ervaring de situatie begrijpt. De Mantelzorgtelefoon is iedere werkdag op 078 15 50 20 van 10u tot 12u en van 13u tot 16u bereikbaar. Meer informatie vind je via volgende link.

Wat als ik zelf mijn boodschappen niet meer kan doen?
Je kan beroep doen op één van de vele vrijwilligers uit onze gemeente. Ook Samana biedt een boodschappenlijn aan voor mensen die door verminderde weerstand of kwetsbaarheid door ziekte geen boodschappen kunnen doen. Deze lijn geldt ook voor mantelzorgers die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het boodschappen doen. De Samana-boodschappenlijn is gratis en bereikbaar op 0800 95 001 tijdens de week van 10u tot 12u. Meer informatie vind je hier.

Worden serviceflats gelijkgesteld aan woonzorgcentra?
Ja, serviceflats moeten behandeld worden als woonzorgcentra wanneer ze beschikken over een gemeenschappelijke ingang.