Gemeente Steenokkerzeel

Zitdagen belastingen

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? Kom langs tijdens de zitdagen van de FOD Financiën in het gemeentehuis. De zitdagen vinden altijd plaats in de loop van de maand mei. We maken de data ruim op voorhand kenbaar via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals Den Beiaard, sociale media, de website en de nieuwsbrief.

Voor wie

Gratis voor alle belastingplichtigen.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart en pincode (ook die van uw partner bij een gemeenschappelijke aangifte) of de papierenaangifte die je ontvangen hebt.

 • Je loonfiches, werkloosheidsfiches, mutualiteitsfiches, ziekte-uitkering,…
 • Je aanslagbiljet van het voorgaande jaar (berekeningsnota)
 • het bedrag van het kadastraal inkomen van je onroerende bezittingen ( of het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing)
 • de bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven: hypothecaire leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparing, brandbeveiliging, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld, dienstencheques,….

Kom je langs voor iemand anders? Neem dan zeker ook het volmachtformulier mee (zie downloads onderaan de pagina).

Meer info

Heb je de zitdagen in het gemeentehuis gemist?

 • Consulteer de FAQ van de FOD Financiën: www.fin.belgium.be > particulieren > aangifte
 • Contacteer de FOD Financiën op 0257 257 57 of via het online formulier www.fin.belgium.be
 • Laat jouw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën in mei en juni
 • Ga langs bij de belastingkantoren van de FOD Financiën in mei en juni
  • Groenstraat 51, 1800 Vilvoorde
  • Philipssite 3A, 3001 Leuven

.