Gemeente Steenokkerzeel

Zitdagen belastingen op 20 en 21 mei 2019

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? Kom langs tijdens de zitdagen van de FOD Financiën in het gemeentehuis. Dit kan op maandag 20 mei 2019 van 9u tot 12u en van 13u tot 15u en op dinsdag 21 mei 2019 van 9u tot 12u van 13u tot 15u

Voor wie?

Gratis voor alle belastingplichtigen.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart en pincode (ook die van uw partner bij een gemeenschappelijke aangifte) of de papierenaangifte die je ontvangen hebt.
  • Je loonfiches, werkloosheidsfiches, mutualiteitsfiches, ziekte-uitkering,…
  • Je aanslagbiljet van het voorgaande jaar (berekeningsnota)
  • het bedrag van het kadastraal inkomen van je onroerende bezittingen ( of het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing)
  • de bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven: hypothecaire leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparing, brandbeveiliging, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld, dienstencheques,….

Meer info

Een organisatie van de overheidsdienst Financiën - belastingen en invordering - Vilvoorde
Gepubliceerd op vr 03 mei 2019