Gemeente Steenokkerzeel

Aangifte van een adreswijziging

Online aangifte Afspraak maken na woonstcontrole

Als je verhuist naar Steenokkerzeel, moet je je nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken. Maar ook als je binnen onze gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Je geeft de adreswijziging door via bovenstaande groene knop 'online aangifte'.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Bij een adreswijziging met minderjarige kinderen waarvan de ouders niet meer op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, moet er een uitspraak meegebracht worden van de rechter waarin beslist werd bij wie de kinderen moeten ingeschreven worden en zal er een brief gestuurd worden naar de andere ouder om hem/haar in kennis te stellen van de lopende aanvraag. Om te procedure te bespoedigen, kan de andere ouder hiervoor een toelating + een kopie van zijn/haar identiteitskaart meegeven bij de aanvraag.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres.

5 werkdagen na het contact met de wijkagent mag je langskomen op de dienst Burgerzaken voor de aanpassing van je nieuwe adres.  Dit doe je door een afspraak te maken bij de dienst Burgerzaken.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

Na afspraak, kan je het nieuwe adres op jouw identiteitskaart laten aanpassen.  Hiervoor breng je de volgende zaken mee:

  • Je elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart of Kids-ID 
  • Je PIN-code