Gemeente Steenokkerzeel

Gemeenteraad

Een gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad die een dagelijks bestuur met name het college van burgemeester en schepenen verkiest.

Marleen RAL werd in zitting van de gemeenteraad dd 2/01/13 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad voor de legislatuur 2013-2018.

De gemeenteraad vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) in de raadzaal van het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17. De verslagen van de gemeenteraad vind je hier. De zittingen zijn openbaar met uitzondering van die aangelegenheden die bij wet geregeld werden.

De agenda wordt 7 dagen vóór de zitting uitgehangen op het gemeentehuis. De verslagen van de gemeenteraad behandeld in publieke zitting worden, na goedkeuring, op de gemeentelijke website geplaatst.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vind je terug onderaan de pagina.

Data gemeenteraden

donderdag
26-01-2017

donderdag
23-02-2017

donderdag
23-03-2017

donderdag
27-04-2017

donderdag
01-06-2017

donderdag
22-06-2017

donderdag
10-08-2017

donderdag
21-09-2017

donderdag
19-10-2017

 

donderdag
23-11-2017

donderdag
21-12-2017

Zetelverdeling

Legislatuur 2013-2018:

1. Klaver-NVA 7 zetels
2. Open VLD 5 zetels
3. CD&V 3 zetels
4. Sp.a 3 zetels
5. Vlaams Belang 1 zetel
6. Groen 1 zetel
7. Onafhankelijke partij 1 zetel

Bestuursakkoord

Klaver-NVA, Open VLD

Bestuur